Specialistische jeugdhulp

Badho Consults stimuleert de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt. Er wordt gekeken naar het individu en ondersteuning geboden op micro-, meso- en macroniveau, om de zelfontplooiing van de cliënt te vergroten. De cliënt komt naar aanleiding van een indicatie of verwijzing bij ons op een intakegesprek. Daarna wordt de hulpvraag geanalyseerd en aan de hand hiervan wordt er specialistische hulp geboden. Na het intakegesprek wordt de cliënt gekoppeld aan een hulpverlener. De hulpverlener zal kennis maken met de cliënt en eventueel het gezin. Na een aantal gesprekken en observaties wordt er gezamenlijk met de cliënt een ondersteuningsplan opgesteld.

Tijdens de geboden ondersteuning wordt er regelmatig geëvalueerd en gekeken of de geboden hulp nog steeds passend is. Gedurende dit proces kunnen de doelen aangepast worden of eventueel nieuwe doelen worden opgesteld. Het doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
Onze hulpverleners zijn allemaal SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd en beschikken over deskundigheid, expertise en ervaring. Daarnaast hebben wij een aantal psychologen die zelfstandig werkzaam zijn binnen Badho Consults. Wij vinden het van belang dat psychologisch hulp voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een passende behandeling krijgt. Naast onze basis zorg hebben wij diverse therapievormen zoals; schema-en psychotherapie, EMDR, relatietherapie en coaching. Op deze manier kunnen wij ondersteuning bieden op maat.

Wij coachen organisaties, gezinnen en individuen.
Ons doel is om een relatie op te bouwen van mens tot mens, waarbij een sterke vertrouwensband ontstaat. Naast het systemisch werken, richten wij ons op het oplossingsgericht werken. Wij gaan samen met de zorgvrager de hulpvraag inzichtelijk maken en een passende interventie opstarten.

Wij richten ons o.a. op:
– Hulp bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
– Het zoeken naar dag/vrijetijdsbesteding;
– Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven;
– Het aangeven van je grenzen (assertiviteit);
– Het stimuleren van een positief zelfbeeld;
– Het leren omgaan met tegenslagen in het leven;
– Het leren omgaan met negatieve gedachtes;
– Het ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes.

Wij werken met de volgende methodieken:
– Triple P methode
– Positieve Psychologie
– Systemisch werken
– Oplossingsgericht werken