Radicalisering

Badho Consults is gespecialiseerd in het begeleiden, en coachen van jongeren en volwassenen met een radicaal gedachtengoed. In het contact met de cliënt worden de triggerfactoren in kaart gebracht en op basis daarvan wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt samen met de cliënt opgesteld. In de coaching/begeleiding wordt de cliënt geconfronteerd met de consequenties die deze extremistische ideeën en gedachten met zich mee brengen. Wij inventariseren welke factoren bijdragen aan de voedingsbodem van radicalisering en welke triggerfactoren een rol spelen om zo doelgericht actie te ondernemen en het proces van radicalisering terug te draaien.
Ook geven we trainingen aan kwetsbare groepen om het onderwerp radicalisering onder de aandacht te brengen. Daarnaast geven wij workshops en advies aan professionals.